Условия за ползване

 

Общи условия за ползване на онлайн магазин „Drinkozavar.com“

Настоящият документ съдържа Общите условия за използване на предоставените от „БФ Студио“ ООД услуги на потребителите в он-лайн магазина „Drinkozavar.com“ и урежда отношенията между „БФ Студио“ ООД и потребителите.

При изпращане на поръчка се счита, че потребителят е запознат и съгласен с общите условия за ползване на on-line магазин „Drinkozavar.com”, което има силата на подписване на договор от разстояние. В общите условия са описани всички въпроси, късаещи дейността на  on-line магазин „Drinkozavar.com”.

  1. Част първа от настоящите условия се отнася до всеки регистрирал се и ползващ услугите, предоставени от „БФ Студио“ ООД, посредством сайта „Drinkozavar.com”.
  2. Част втора се отнася до потребителите, които желаят „БФ Студио“ ООД да изработи по техен проект напечатан артикул.
  3. Част три е насочена към потребителите, желаещи да участват в услугата, наречена „партньорска програма“ или дропшипинг услуга.

 

ЧАСТ ПЪРВА – Общи условия за потребителите


 1. Чрез регистрацията в on-line магазин „Drinkozavar.com”, потребителите се   съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените услуги от фирма „БФ Студио“ ООД.
 2. Приемайки общите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от „Drinkozavar.com” по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
 3. „БФ Студио“ ООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта/ “ Drinkozavar.com „. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/.
 4. „БФ Студио“ ООД си запазва правото да променя настоящите условия.
 5. Необходимо е да имате навършени 18 години. Тази мярка се налага според изискването на куриерска фирма Еконт за обслужване на клиенти. За да може клиент да получи своята пратка, е необходимо да бъде пълнолетен.

 

ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите


 1. Изпълнител по договора за изработка е фирма „БФ Студио“ ООД, ЕИК: BG201363323, седалище и адрес на управление София, кв. Иван Вазов, ул. Ярослав Вешин бл. 32, вхА2, ет. 5, ап. 15.
 2. Клиент е всяко лице, регистрирало се в on-line магазин „Drinkozavar.com”, управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка и изпращане за изработка.
 3. On-line магазин е интернет сайтът с домейн „Drinkozavar.com”, собственост на Изпълнителя.
 4. Предметът на договора е изработката на щампа върху избран от каталога артикул.
  1. Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на On-line магазин, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.
  2. Комбинацията щампа-артикул е по проект на клиента. Виртуалният магазин разполага с каталог от артикули, от които поръчващият може да избира, а щампите могат да бъдат следните:
   • Избрани от предоставения във On-line магазин каталог, който е създаден от предоставени от потребителите картинки и снимки, изработени от Изпълнителя модели или дизайнерски модели на художници.
   • Създадени с помощта на предоставената от Изпълнителя секция „Направи си щампа“.
 5. Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 5 работни дни от сключване на настоящия договор.
 6. Цената на готовия продукт се калкулира от дизайнера "Направи си щампа". Ако има промяна в цената Изпълнителят е задължен да уведоми потребителя в рамките на 48 часа от постъпването на поръчката. За всички останали продукти на сайта, цените са посочени.
 7. Възможните начини за плащане са:
  1. Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
  2. По изрично съгласие на поръчващия, чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.
  3. Отложено плащане, в случаите на дропшипинг.
 8. Получаването на готовия продукт може да се извършва, чрез куриерска фирма. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.
 9. Получаването на готовия продукт в условия на дропшипинг се извършва, чрез куриерска фирма директно от крайния клиент на поръчващия, с предварително подготвени от поръчващия транспортни документи (товарителница).
 10. Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на изпращане на поръчка до Изпълнителя, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

 Права и задължения на Изпълнителя

 1. Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа върху избран от поръчващия артикул, проект за щампа по реда и условията в настоящия договор.
 2. Изпълнителят се задължава, в условия на дропшипинг, да изработва, поръчания от поръчващия артикул, опакова и изпраща от името (с предватиелно подготвени от поръчващия документи) на поръчващия, в посочените в поръчката срокове. 
 3. Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.
 4. Изпълнителят си запазва правото да отказва да изпълни поръчки, свързани с печата на забранени от закона символи, както и такива пораждащи агресия и дискриминация.
 5. Изпълнителят си запазва правото да не изпълнява поръчки,направени от клиенти, които без основание са отказали заплащането на предходни поръчки.

 Права и задължения на Поръчващия

 1. Поръчващият има право да получи изработения артикул по реда и условията на настоящия договор.
 2. Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при изпращане на поръчката.
 3. Поръчващият се задължава при подаване на поръчка към изпълнителя да приложи транспортен документ, в случаите на дропшипинг, с който изпълнителя изпраща готовия продукт.
 4. Поръчващият се задължава да отбелязва коректни данни за поръчката, като  име, адрес, телефон и дата за получаване, на предвидените за това места в количката на интернет магазина. 
 5. Поръчващият се задължава да заплати дължимите суми, при изплзване на дропшипинг услуга, в рамките на 14 работни дни от получаване на документ за плащане.

Нередности, връщане, обезщетение

 1. Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:
  • некачествена щампа в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.
  • неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия чрез бланката „по Ваш избор”.
  • както и други, неизброени подробно.
 2. Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:
 1. Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
 2. Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
 3. Чрез отстъпка при избор на артикул.
 4. Чрез връщане на сумата, платена по договора.
 1. Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 15 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.
  • Оценката за произхода на нередността по готовия продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.
 1. Отказът на поръчващия да приеме и заплати поръчания продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.
 2. На основание чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.

 

ЧАСТ ТРЕТА – Общи условия за Партньори и дропшипинг услуга на „Drinkozavar.com”


С регистрацията за услугите, Партньор или дропшипинг, предоставяна от фирма „БФ Студио“ ООД, чрез интернет сайта „Drinkozavar.com”, наричан за краткост „Изпълнител“, потребителите на услугата, наричани за краткост „Партньор“, се съгласяват със следните общи условия за ползване на програмата.

 1. Участници в програмата „Партньор “, предлагана от търговеца, могат да бъдат  фирми, сдружения, организации, хора със свободни професии и т.н., които желаят да предоставят на краен клиент своите продукти, чрез on-line магазина „Drinkozavar.com” и са попълнили коректно формата за регистрация, заявили са желание на имейл и са предоставили коректно своите данни, дееспособени за това според българското законодателство.
 2. Чрез регистрацията си в on-line магазина „Drinkozavar.com” се счита, че Партньорът е съгласен с общите условия, валидни за програмата.

 

 Предмет на услугата

 1. Потребителят предоставя на Изпълнителя продукт, който желае да бъде включен в каталога на on-line магазина „Drinkozavar.com”, като заплаща % от стойността на продукта на Изпълнителя, предварително договорен.
 2. Потребителят възлага на Изпълнителя, изработването и/или продажбата на продукти, чрез on-line магазина „Drinkozavar.com”
 3. Потребителят предоставя материалите за изработка на продукт, който Изпълнителя да предлага в on-line магазина „Drinkozavar.com”

 

 Права и задължения на страните:

1.      Потребителят е длъжен да се запознае с общите условия за ползване на програмата „Нашите приятели“.

2.      Потребителят е длъжен да заплати в съответните срокове, стойността и разходите на Изпълнителя по възложените от Потребителя дейности. При отказ за плащане на изработени от Изпълнителя продукти (вкл. тениски, картинки, лого и т.н.), те остават за безвъзмездно ползване от Изпълнителя. При отказ на плащане на вече готов и предаден на Потребителя продукт или негов клиент, в условията на дропщипинг, Изпълнителят е в правото си да изисква задълженията според българското законодателство.

3.      Изпълнителят е длъжен да изработи продуктите, възложени от Потребителя в посочените от него в поле "Дата за получаване" срокове.

4.      При продажба на продукт по програма „Партньор“, Изпълнителят е длъжен да изплати договорената предварително сума до 5 работни дни от получаването на плащането на продукта от краен клиент или в края на всеки месец.

5.      Потребителят има право да пракрати договора по програма „Партньор” по всяко време с електронно писмо адресирано до Изпълнителя. Важи, когато всички финансови въпроси са решени. В случай на задължения от страна на Потребителя, Изпълнителя може да откаже прекратяване на договора.

6.      Изпълнителят има право да пракрати договора по програма „Партньори” по всяко време с електронно писмо адресирано до Потребителя. Важи, когато всички финансови въпроси са решени. В случай на задължения от страна на Изпъллнителя, Потребителят може да откаже прекратяване на договора.

7.      Изпълнителят е в правото си да откаже предоставяне на файлове с Интелектулната собственост, освен ако не са предварително заплатени от Потребителя или негова собственост.

 

 Въпроси свързани с изработените от Изпълнителя продукти.

1.      Изработени от Изпълнителя продукти могат да бъдат, освен предлаганите в on-line магазина „Drinkozavar.com” продукти, също и изображения, модели за щампи, лого и т.н., наричани Интелектуална собственост

2.      Изработената изцяло от Изпълнителя Интелектуална собственост, по задание на Потребителя, може да се ползва само и едниствено с разрешението и за целите на Потребителя.

2.1.  Изключения са случаите, когато Потребителят не е заплатил в определения срок задължения към Изпълнителя, свързани с Интерлектулната собственост. В този случай Изпълнителят има пълните права за самостоятелно разпространение на Интелектуалната собственост във вид, който не я свързва с Потребителя.

3.       Изработена частично от Изпълнителя Интелектуална собственост се разбира, проект разработен на базата на материали и идеи предоставени от Потребителя, които могат да се ползват само и едниствено с разрешението и за целите на Потребителя.

3.1 При отказ на плащане от страна на Потребителя, Изпълнителя има пълното право да използва Интелектуалната собственост до пълното компенсиране на задълженията, както и да прекрати без предупреждение договора по програма „Нашите приятели“.

4.      Интелектуалната собственост може да се ползва само и единствено с разрешението и за целите на Потребителя, освен в случаите описани в т. 2.1 и 3.1.

 

Цени и начин на плащане

1. Цената за изработка на продукт към програма „Партньор“се определя индивидуално, в зависимост от потребностите на Потребителя.

2. В цената не е включено предоставяне на файл, а само изработката и неговото ползване за нуждите по изпълнение на настоящия договор.

2.1 Изключение се прави тогава, когато Потребителят е изявил изрично желание да заплати за предоставяне на файловете в съответния формат, необходим за тяхното ползване при трето лице.

3. Потребителят може да заплати задълженията си по банков път или с Паричен пощенски превод, срещу издаване на съответен документ за плащане.

4. Изпълнителят заплащата задълженията си към Потребителя по банков път срещу съответен документ за плащането в срок предварително посочен в договора.

 Всички незасегнати въпроси в настоящите Общи условия, се решават лично между Потребителя и Изпълнителя.

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - Лични данни и политика за поверителност


Обща информация

Ние в „БФ студио“ ООД гледаме сериозно на поверителността в отношенията си с Вас. Тъй като събираме различни данни за посетителите, бихме искали да разберете условията, при които записваме, съхраняваме и използваме Вашите данни. Политиката ни за поверителност обяснява каква информация събираме, как я използваме и обменяме. Тази политика важи за сайта www.drinkozavar.com.

Данните, които събираме

При събирането на лични данни за потребителите, нашата основна цел е да Ви предоставим най-добрата и полезна информация и услуги. За функционирането на някои от тези услуги е необходимо да ни предоставите лични данни. Става дума за електронна поща, телефон, адрес за доставка и предходни поръчки.

Събраните данни

Когато разглеждате сайта ни www.drinkozavar.com без да сте се регистрирали, то Вие го правите анонимно. В този случай не събираме лични данни за Вас, като име и фамилия, адрес, телефон или електронна поща. Софтуерът ни обаче използва т.нар. бисквитки (cookies) за събиране на информация за начина на използване на интернет страницата. По групов принцип се събират и следят данни за сървъра, към който е включен Вашият компютър, вида на браузъра ви (например Firefox или Internet Explorer). Тези данни се използват за статистическите данни за интернет търсенето и нормалната работа с дизайнера на щампи.

Регистрация за онлайн продукти и услуги

За да Ви предоставим определени продукти или услуги онлайн, вероятно ще Ви помолим доброволно да ни предоставите някои лични данни, включително и адреса на електронната Ви поща или телефонен номер за кореспонденция и връзка, за получаване на известия при промяна на статуса на вашата поръчка, получаване на съобщения ако имаме въпроси към вас или проблес някоя от поръчките ви.

Използване на данните

Не е изключено да използваме предоставените от Вас данни, за да Ви предоставим някаква услуга или за да отчетем интереса на клиентите към различни услуги, за да Ви информираме за наши продукти и услуги, както и за ремаркетинг. Ако ни предоставите адреса на електронната си поща или пък вече сте го направили, или го получим от друг източник, може да Ви изпращаме предложения по електронната поща. Тези предложения може да се базират на предоставените от Вас данни при първия ни контакт, на анкетите, на данните, които свидетелстват за потребителското търсене или начина на живот, както и на данните, достъпни чрез външни източници, като търговци и маркетингови организации. Когато Ви изпращаме съобщения по електронната поща, ще установим подробности за нея, например, приема ли графични html писма. Ако пощата Ви е настроена така, че да приема писма във формат html, може да започнем да Ви изпращаме графични html писма по електронната поща.

Трябва да Ви информираме, че няма да предоставяме електронния Ви адрес на деловите си партньори.

Ние си поставяме целта да Ви изпращаме единствено уместни и полезни за Вас предложения. Те се изготвят със съзнанието, че сме длъжни да защитим сигурността и поверителността на личните данни на нашите клиенти. Във всеки момент Вие можете да се откажете (opt-out) от електронните ни бюлетини чрез линка, който е наличен във всяко изпратено от нас писмо.

Промени на декларацията за поверителност на интернет страницата www.drinkozavar.com

Всички промени в нашата Декларация за поверителност ще бъдат публикувани тук, за да сте напълно информирани за защитата на данните Ви, както и за възможностите за избор, които Ви предлагаме по отношение на използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

 

Изтриване на профил

При желание от Ваша страна профила Ви и историята на поръчките към него може да бъде изтрит. За да предприемем мерки за изтриване е необходимо да се свържете с нас на sales@drinkozavar.com или чрез контактната ни форма.